Επιχειρείν Συμβουλευτικές Υπηρεσίες | +30.26650.21428

BUSINESS & MARKETING STRATEGIES TO GROW YOUR BUSINESS

Λύσεις, συμβουλές & ιδέες για να αναπτύξετε γρήγορα την επιχείρηση σας

Ανοιχτά και Αναμενόμενα Προγράμματα Επιδοτήσεων [14.9.11]

Παρακάτω ακολουθούν όλα τα ανοιχτά Προγράμματα αυτή την περίοδο, αλλά και όσα περιμένουμε να ξεκινήσουν το επόμενο διάστημα και έχουν ανακοινωθεί από τα αρμόδια Υπουργεία. Συνολικά παρουσιάζουμε 14 Προγράμματα. Αυτά είναι:

Πρόγραμμα “Νέα Καινοτομική Επιχειρηματικότητα” για την υλοποίηση καινοτόμων Ιδεών με 60% επιδότηση

Το Πρόγραμμα “Νέα –Καινοτομική Επιχειρηματικότητα” ενισχύει την ίδρυση επιχειρήσεων από φυσικά πρόσωπα άνω των 18 ετών, που έχουν μια καινοτόμο ιδέα (ή/και μια κατοχυρωμένη τεχνογνωσία), η οποία δεν έχει μέχρι τώρα αξιοποιηθεί εμπορικά, με σκοπό να μετατρέψουν (την ιδέα τους ή/και την τεχνογνωσία τους) σε επιχείρηση! Επίσης, ενισχύονται Πολύ Μικρές και Μικρές νέες επιχειρήσεις που έχουν κλείσει έως και πέντε (5) πλήρεις διαχειριστικές χρήσεις, οι οποίες επιδιώκουν την εμπορική αξιοποίηση καινοτόμων ιδεών.

Προϋπολογισμός Έργων: Από €30.000 έως €300.000 για το τομέα της μεταποίησης και από €20.000 έως €200.000 για τα επενδυτικά σχέδια που δραστηριοποιούνται σε όλους τους υπόλοιπους επιλέξιμους κλάδους οικονομικών δραστηριοτήτων. Η επιδότηση ανέρχεται στο 60% (μετά από τροποποίηση). Το Πρόγραμμα λήγει στις 30 Σεπτεμβρίου 2011.

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.

Επιχειρηματικότητα Νέων: Νέος Αναπτυξιακός Νόμος 3908/2011

Η δράση “Επιχειρηματικότητας των Νέων”, ανήκει στο πλαίσιο του νέου Επενδυτικού Νόμου (αποτελεί ξεχωριστή κατηγορία), συνολικού ύψους 150 εκ €. Η υποβολή των επενδυτικών σχεδίων ξεκίνησε στις 1 Ιουλίου και θα ολοκληρωθεί στις 30 Σεπτεμβρίου 2011 (μετά από παράταση).

Στο ειδικό καθεστώς Επιχειρηματικότητας των Νέων του Επενδυτικού Νόμου 3908/2011 ενισχύονται αποκλειστικά επενδυτικά σχέδια που αφορούν την ίδρυση και λειτουργία πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων στις οποίες συμμετέχουν με ποσοστό άνω του 50% φυσικά πρόσωπα που δεν έχουν υπερβεί το 40ο έτος της ηλικίας τους και ασκούν αποκλειστικά τη διαχείριση των επιχειρήσεων αυτών.

Το ελάχιστο ύψος επένδυσης που απαιτείται στο ειδικό καθεστώς της Επιχειρηματικότητας των Νέων είναι για τις Μικρές Επιχειρήσεις, επένδυση ελάχιστου ύψους 150.000 ευρώ, και για τις Πολύ Μικρές Επιχειρήσεις, επένδυση ελάχιστου ύψους 100.000 ευρώ.

Περισσότερες πληροφορίες για τις δραστηριότητες που εντάσσονται και τα ποσοστά επιδότησης θα βρείτε εδώ.

Πρόγραμμα “Εξωστρέφεια” του ΟΑΕΠ

Tο πρόγραμμα «Εξωστρέφεια – ΟΑΕΠ» εξασφαλίζει τη δυνατότητα χρηματοδότησης των εξαγωγικών επιχειρήσεων, μέχρι του ποσού των € 200.000 και για διάστημα έως 4 μηνών, με ιδιαίτερα ευνοϊκό επιτόκιο και χωρίς να απαιτούνται από τις Τράπεζες εμπράγματες εξασφαλίσεις, αλλά μόνο η ασφάλιση τους στον ΟΑΕΠ. Οι συμβεβλημένες τράπεζες είναι που έχουν υπογράψει τις σχετικές συμβάσεις είναι οι Marfin και Πειραιώς. Το Πρόγραμμα ξεκίνησε από τη Δευτέρα, 12 Σεπτεμβρίου 2011.

Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε εδώ www.oaep.gr.

Αναπτυξιακός Νόμος 3908/2011: Ξεκινάει τον Οκτώβριο η επόμενη φάση

Τον Οκτώβριο αναμένεται να ξεκινήσει η 2η φάση του Αναπτυξιακού Νόμου. Η 1η φάση ολοκληρώθηκε στις 31/5/2011. Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Υπουργείου Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, υποβλήθηκαν 142 σχέδια, συνολικού προϋπολογισμού 721 εκ. ευρώ, στα καθεστώτα περιφερειακής συνοχής, τεχνολογικής ανάπτυξης και γενικής επιχειρηματικότητας. Λόγω της μικρής συμμετοχής των επιχειρήσεων στην 1η φάση, αναμένεται τα κονδύλια για την φάση του Οκτωβρίου να είναι ιδιαίτερα ενισχυμένα.

Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε εδώ

Ευνοϊκά δάνεια για πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις μέσω JEREMIE

Το συγκεκριμένο εργαλείο χρηματοδοτεί τη χορήγηση δανείων με μειωμένο επιτόκιο και μειωμένες εξασφαλίσεις μέσω των τραπεζών Εθνική και Alpha Bank. Η πρωτοβουλία JEREMIE ενισχύει Μικρές και Πολύ Μικρές Επιχειρήσεις, που απασχολούν μέχρι 50 άτομα προσωπικό και έχουν ετήσιο κύκλο εργασιών που δεν υπερβαίνει τα 10 εκ. ευρώ, οι οποίες είναι υπό ίδρυση ή λειτουργούν λιγότερο από 36 μήνες.

Περισσότερα δείτε εδώ.

Συνέχιση Προγράμματος “Εξοικονόμηση Κατ’ Οίκον”

Σύμφωνα με ανακοίνωση του, το Υπουργείο Περιβάλλοντος, αποφάσισε (μέχρι εξαντλήσεως των πόρων ανά Περιφέρεια) την συνέχιση του Προγράμματος «Εξοικονόμηση κατ’ Οίκον».

Υπενθυμίζουμε ότι το Πρόγραμμα αφορά σε παροχή κινήτρων (χαμηλότοκων δανείων και επιδότησης) για παρεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας σε κατοικίες, αφού προηγηθεί ενεργειακή επιθεώρηση που θα τις υποδεικνύει.

Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε εδώ.

Πρόγραμμα επιχορήγησης 800 Νέων Ελεύθερων Επαγγελματιών (Ν.Ε.Ε.) ευπαθών κοινωνικών ομάδων

Το Πρόγραμμα επιχορηγεί 800 άνεργα άτομα με αναπηρίες (AμεΑ), απεξαρτημένα από εξαρτησιογόνες ουσίες και αποφυλακισμένα για να δραστηριοποιηθούν ως ελεύθεροι επαγγελματίες. Αναλυτικά:

  • Οι 600 θέσεις θα καλυφθούν από άνεργα άτομα με αναπηρίες, ηλικίας 18-64 ετών
  • Οι 100 θέσεις θα καλυφθούν από άνεργα άτομα απεξαρτημένα από εξαρτησιογόνες ουσίες ηλικίας 18-64 ετών
  • Οι 100 θέσεις θα καλυφθούν από άνεργα άτομα αποφυλακισμένα ηλικίας 18-64 ετών.

Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε εδώ.

Πρόγραμμα απόκτησης εργασιακής εμπειρίας για νεοεισερχόμενους στην αγορά εργασίας, ηλικίας 16-24 ετών

Το Πρόγραμμα επιχορηγεί επιχειρήσεις και γενικά εργοδότες του ιδιωτικού τομέα για να απασχολήσουν ανέργους ηλικίας 16-24 ετών, που μπαίνουν για πρώτη φορά στην αγορά εργασίας. Οι επιχειρήσεις/εργοδότες που θα ενταχθούν στο πρόγραμμα θα λάβουν ως επιχορήγηση το ποσό των ασφαλιστικών εισφορών. Η επιχορήγηση έχει διάρκεια  δώδεκα (12) μήνες. Μπορεί να επεκταθεί για άλλους 12 μήνες εφόσον η σύμβαση απόκτησης εργασιακής εμπειρίας μετατραπεί σε σύμβαση εργασίας.

Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε εδώ.

Πρόγραμμα Erasmus “Νέοι επιχειρηματίες”

Μέσω του προγράμματος Erasmus οι νέοι επιχειρηματίες θα έχουν τη δυνατότητα να μάθουν πώς να διαχειρίζονται μια μικρή ή μεσαία επιχείρηση και να εξοικειωθούν με το επιχειρηματικό περιβάλλον σε άλλο κράτος μέλος της ΕΕ δουλεύοντας με πεπειραμένους επιχειρηματίες.

Οι νέοι επιχειρηματίες μπορούν να επιλέξουν να παραμείνουν 1-6 μήνες κοντά σε έναν πεπειραμένο επιχειρηματία. Στο διάστημα αυτό θα αποκτήσουν γνώσεις για τη σύσταση και τη διαχείριση μιας ΜΜΕ σε τομείς όπως η οικονομική και λειτουργική διαχείριση, η ανάπτυξη καινοτόμων προϊόντων και υπηρεσιών, οι επιτυχημένες πρακτικές πωλήσεων και εμπορικής προώθησης, το ευρωπαϊκό εμπορικό δίκαιο και η ενιαία ευρωπαϊκή αγορά.

Υποβολή αιτήσεων έως 17.10.2011

Πληροφορίες σχετικά με την υποβολή αιτήσεων διατίθενται στην ακόλουθη διεύθυνση: http://www.erasmus-entrepreneurs.eu/index.php?lan=el

ΜΕΤΡΟ 123 Α: Αύξηση της αξίας των Γεωργικών Προϊόντων (αναμένεται)

Δημοσιεύθηκε το ΦΕΚ 850Β/16-5-2011, που αφορά το Μέτρο 123Α «Αύξηση της Αξίας των Γεωργικών Προϊόντων». Με το Μέτρο 123Α ενισχύονται έργα προϋπολογισμού ύψους επένδυσης από 100.000 € έως 10.000.000 € για το τομέα της μεταποίησης γεωργικών προϊόντων.

Στο Πρόγραμμα έχουν δικαίωμα συμμετοχής  οι Ατομικές Επιχειρήσεις και τα Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου (ΑΕ, ΕΠΕ, ΟΕ, ΕΕ, Προσωπικές εταιρείες του εμπορικού νόμου, Αγροτικές Συνεταιριστικές Οργανώσεις κάθε βαθμίδας, Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις, Δημοτικές Επιχειρήσεις οι οποίες λειτουργούν σύμφωνα με τις διατάξεις της εμπορικής και φορολογικής νομοθεσίας).

Σημειώνουμε ότι ακόμα το Πρόγραμμα ΔΕΝ τρέχει. Οι υποβολές θα ξεκινήσουν με την δημοσίευση της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

Εκσυγχρονισμός Χερσαίων Εμπορευματικών Οδικών Μεταφορών (αναμένεται εντός Οκτωβρίου)

Το Πρόγραμμα αφορά υφιστάμενες νέες και υπό σύσταση επιχειρήσεις στον τομέα των αμιγώς χερσαίων οδικών μεταφορών, με κωδικό δραστηριότητας (ΚΑΔ 2008) “49.4 Οδικές μεταφορές εμπορευμάτων και υπηρεσίες μετακόμισης”.

Το σημαντικό με το πρόγραμμα αυτό είναι ότι δίνει επιχορήγηση έως 70% για κάποιες κατηγορίες δαπανών, ενώ υπό προϋποθέσεις επιχορηγεί έως 35% την αγορά νέων οχημάτων.

Ο Προϋπολογισμός της πρότασης – επενδυτικού σχεδίου κυμαίνεται από 30.000 € έως 180.000 €.

Περισσότερα δείτε εδώ.

Πρόγραμμα  “Εναλλακτικού Τουρισμού” (αναμένεται εντός Οκτωβρίου)

Σύμφωνα με τελευταίες πληροφορίες το Πρόγραμμα θα τρέξει εντός του Οκτωβρίου μετά από πολλούς μήνες “αναμονής”! Ο “Εναλλακτικός Τουρισμός” περιλαμβάνει το σύνολο των τουριστικών υπηρεσιών, οι οποίες διακρίνονται ανάλογα με τις ιδιαίτερες ανάγκες, τις προτιμήσεις και τα κίνητρα των τουριστών.

Ο ελάχιστος προϋπολογισμός ανά υποβαλλόμενο επενδυτικό σχέδιο ανέρχεται στις 15.000 € και ο μέγιστος προϋπολογισμός μπορεί να ανέρχεται μέχρι του ποσού των 400.000 €. Η επιδότηση είναι στο 40%.

Περισσότερα δείτε εδώ.

Digimobile (αναμένεται εντός Οκτωβρίου)

Στόχος της συγκεκριμένης δράσης είναι η ενίσχυση επιχειρήσεων για την ανάπτυξη και αξιοποίηση καινοτόμων εφαρμογών σε «έξυπνες» συσκευές κινητών επικοινωνιών και υπολογιστές-ταμπλέτες (tablet-pc), προκειμένου να αξιοποιήσουν τη διεθνή δυναμική και να αποκτήσουν πρόσβαση σε νέα κοινά-στόχους, παρέχοντας νέες ψηφιακές δυνατότητες και υπηρεσίες υψηλής προστιθέμενης αξίας, μέσω smartphones.

Περισσότερες πληροφορίες για το Πρόγραμμα και τον Οδηγό του Προγράμματος  θα βρείτε εδώ.

Νέα δράση ΓΓΕΤ για Καινοτομικές Συστάδες Επιχειρήσεων (Clusters) (αναμένεται)

Τη δράση «Δημιουργία Καινοτομικών Επιχειρήσεων – Ένα ελληνικό προϊόν, Μια αγορά: ο Πλανήτης» ανακοίνωσε η Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας (ΓΓΕΤ) στο πλαίσιο της εφαρμογής του ΕΣΠΑ 2007-2013. Στόχος είναι η δημιουργία καινοτομικών συστάδων (clusters) επιχειρήσεων και ερευνητικών οργανισμών σε θεματικά πεδία με ανταγωνιστικό πλεονέκτημα για την τόνωση της καινοτομίας και της ανταγωνιστικότητας τη χώρας. Όπως αναφέρεται στην προδημοσίευση της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, η δράση θα υλοποιηθεί σε δύο στάδια και η δημόσια δαπάνη εκτιμάται στα 30 εκατ. ευρώ.

Περισσότερα θα βρείτε εδώ.

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με την ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ–ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ. Τηλ: 26650.21428, email: info@epixeirein.gr, Facebook: http://facebook.com/epixeirein.consulting. Για να έχετε μια ολοκληρωμένη και άμεση ενημέρωση για όλα τα Προγράμματα επιδοτήσεων, εγγραφείτε στην υπηρεσία μας ProgramsALERT εδώ.

Σημειώστε το email σας για να λαμβάνετε όλες τις δημοσιεύσεις μας, χρήσιμα άρθα και ενημερώσεις:

(Θα σας αποσταλεί email επιβεβαίωσης)

Συντάκτης

Vasilis Pappas

Business & Marketing Consultant, BA, MBA in Marketing, Epixeirein.gr

Σχετικά Άρθρα

Σχολιάστε

Η ηλ. διεύθυνσή σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Essential SSL