Επιχειρείν Συμβουλευτικές Υπηρεσίες | +30.26650.21428

BUSINESS & MARKETING STRATEGIES TO GROW YOUR BUSINESS

Λύσεις, συμβουλές & ιδέες για να αναπτύξετε γρήγορα την επιχείρηση σας

Πως θα εφαρμόσετε μια Ανάλυση SWOT στην επιχείρηση σας

Πως θα εφαρμόσετε μια Ανάλυση SWOT στην επιχείρηση σας

SWOT analysis by epixeirein
SWOT Analysis

Στο άρθρο αυτό θα μάθετε τα βασικά στοιχεία για την SWOT Analysis, και δείχνουμε πως μπορείτε να την χρησιμοποιήσετε στην επιχείρηση σας.

Η SWOT Analysis, παρόλο που περάσανε περισσότερα από 40 χρόνια από τότε που αναπτύχθηκε, θεωρείτε ακόμα και σήμερα σημαντικό “εργαλείο” στην λήψη επιχειρηματικών αποφάσεων και όχι μόνο. Πατέρας της SWOT Analysis φέρεται να είναι ο Albert Humphrey, καθηγητής την δεκαετία του 60 και 70 στο Stanford University.

Η Ανάλυση SWOT εξετάζει τα Ισχυρά (Strengths) και Αδύναμα σημεία (Weaknesses) μιας επιχείρησης, τις Ευκαιρίες (Opportunities) και Απειλές (Threats) από το περιβάλλον που δραστηριοποιείται. Χρησιμοποιείτε από πολλές επιχειρήσεις προκειμένου να αξιολογήσουν την κατάσταση που βρίσκονται σήμερα με σκοπό να πάρουν αποφάσεις και να διαμορφώσουν έτσι την μελλοντική στρατηγική τους.

Η Ανάλυση SWOT χωρίζεται σε δύο βασικά μέρη. Στην ανάλυση του εσωτερικού περιβάλλοντος της επιχείρησης που είναι τα Δυνατά (Strengths) και Αδύναμα (Weaknesses) σημεία, και στην ανάλυση του εξωτερικού περιβάλλοντος της επιχείρησης που είναι οι Ευκαιρίες (Opportunities) και οι απειλές (Threats).

Παρακάτω θα σας βοηθήσουμε να εφαρμόσετε μια ανάλυση SWOT για την επιχείρηση σας.

Εσωτερικό περιβάλλον (internal)

Οι Δυνατότητες και οι Αδυναμίες της επιχείρησης είναι εσωτερικοί παράγοντες που εντοπίζονται από την ανάλυση και των λειτουργιών και συστημάτων της επιχείρησης.

Τα ΔΥΝΑΤΑ σημεία σε μια επιχείρηση μπορούν να περιλαμβάνουν:

 • Κάποια “ειδικά” προϊόντα και υπηρεσίες που δεν υπάρχουν στην αγορά.
 • Υγιής οικονομική κατάσταση (ταμειακές ροές, αυξανόμενος κύκλος εργασιών και κερδοφορία, κλπ.).
 • Σωστή οικονομική διαχείριση.
 • Ισχυρή πιστοληπτική ικανότητα και καλή σχέση με την τράπεζα.
 • Καλή φήμη και brand name.
 • Ηγέτης σε ένα επιλεγμένο τμήμα της αγοράς (niche market).
 • Ύπαρξη πατέντας ή πνευματικών δικαιωμάτων.
 • Εκπαιδευμένους και έμπιστους υπαλλήλους.
 • Η γνώση και εμπειρία του αντικειμένου.
 • Η καλή τοποθεσία της επιχείρησης.
 • Η απάντηση στην ερώτηση, “τι είναι αυτό που κάνουμε καλά;”
 • Το “ανταγωνιστικό πλεονέκτημα” της επιχείρησης!
 • Κάτι το οποίο προσφέρει η επιχείρηση το οποίο δεν προσφέρει κανείς άλλος!

Τα ΑΔΥΝΑΤΑ σημεία ή τα σημεία που μειονεκτεί η επιχείρησή μπορούν να είναι:

 • Η κακή οικονομική διαχείριση.
 • Οι μικρές ικανότητες διοίκησης και οργάνωσης της επιχείρησης.
 • Το ανεπαρκές κεφάλαιο κίνησης.
 • Αδυναμία είσπραξης οφειλών από πελάτες.
 • Μη υιοθέτηση πρακτικών μάρκετινγκ.
 • Το μη εξειδικευμένο και ανεκπαίδευτο προσωπικό της επιχείρησης.
 • Προβλήματα στις λειτουργίες της (π.χ. στην παραγωγή, διανομή, προώθηση, τιμολόγηση, κτλ.)
 • Οι απαντήσεις στις ερωτήσεις: “τι είναι αυτό που ΔΕΝ κάνουμε καλά;”, “σε ποια σημεία υστερούμε έναντι του ανταγωνισμού;”, “τι θα πρέπει να αποφύγουμε;”

Εξωτερικό περιβάλλον (external)

Οι Ευκαιρίες και Απειλές της επιχείρησης εντοπίζονται από την μελέτη του εξωτερικού περιβάλλοντος στο οποίο και δραστηριοποιείτε η επιχείρηση. Εξωγενείς παράγοντες που μπορούν να επηρεάσουν την λειτουργία της επιχείρησης είναι οι πολιτικοί παράγοντες (ένα καινούριο νομοσχέδιο, ή ακόμα και μια αλλαγή στην κυβέρνηση), οικονομικοί (αύξηση φορολογίας, μείωση επιτοκίων), κοινωνικοί (αύξηση πληθυσμού, ανεργία) και τεχνολογικοί (νέες μεθόδους παραγωγής, νέες τεχνολογίες, ).

Οι ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ σε μια επιχείρηση μπορούν να περιλαμβάνουν:

 • Νέες υποδομές που δημιουργούνται (πχ. Εγνατία Οδός, Βιοτεχνικές Περιοχές, κλπ.).
 • Οι επιδοτήσεις από αναπτυξιακά Εθνικά και Ευρωπαϊκά προγράμματα (πχ. ΕΣΠΑ).
 • Τα “κενά” στην αγορά τα οποία να μπορεί να τα καλύψει η επιχείρησή σας.
 • Η “ανάγκη” για νέα προϊόντα και υπηρεσίες από τους καταναλωτές.
 • Οι αλλαγές στις προτιμήσεις των καταναλωτών.
 • Η ανάπτυξη νέων καναλιών διανομής (π.χ. μέσω του Διαδικτύου).
 • Η τεχνολογική πρόοδος (νέα υλικά, νέες μέθοδοι παραγωγής, έξυπνα συστήματα, κλπ.).
 • Οι νέοι τρόπου εύρεσης και αγοράς προϊόντων από τους καταναλωτές (πχ. amazon, e-shop, eBay, κλπ.).
 • Οι νέοι τρόπου δικτύωσης των νέων (πχ. blogs, facebook, κλπ.).

Οι ΚΙΝΔΥΝΟΙ (ή απειλές) που μπορούν να εμφανιστούν περιλαμβάνουν:

 • Μια Παγκόσμια Οικονομική Κρίση.
 • Μια ενδεχόμενη μείωση της κατανάλωσης.
 • Η αύξηση του ανταγωνισμού.
 • Η είσοδος πολλών νέων επιχειρήσεων στην αγορά.
 • Μια ενδεχόμενη μείωση της αγοραστικής δύναμης των καταναλωτών.
 • Η υπερβολική εξάρτηση από έναν Προμηθευτή.
 • Η αύξηση των τιμών από τους Προμηθευτές
 • Αλλαγές στη νομοθεσία (πχ. αύξηση φορολογίας, επιπλέων άδειες ή εγκρίσεις για άδεια λειτουργίας, κλπ.)
 • Οι Διεθνές πολιτικό-οικονομικές συγκυρίες (π.χ τρομοκρατία, αύξηση πετρελαίου, κλπ.).
 • Μια ενδεχόμενη αύξηση του πληθωρισμού και των επιτοκίων.
 • Η μη κάλυψη οικονομικών υποχρεώσεων από πελάτες (πχ. αύξηση ακάλυπτων επιταγών, κλπ.).

Είναι στο χέρι σας να βρείτε τον τρόπο ώστε να μετατρέψετε τις “απειλές” σε “ευκαιρίες”. Εξάλλου λέγεται, ότι κάθε απειλή είναι απλά μια συγκαλυμμένη ευκαιρία!

Τι μπορείτε να κάνετε με την ανάλυση SWOT

Η ανάλυση SWOT μπορεί να αποτελέσει ένα πολύ σημαντικό εργαλείο για κάθε επιχείρηση. Μέσω αυτού μπορείτε να εντοπίσετε και να αξιοποιήσετε τα Δυνατά σημεία της επιχείρησης, να επενδύσετε πάνω σε αυτά και να εκμεταλλευτείτε τις μελλοντικές ευκαιρίες που θα παρουσιαστούν. Μπορείτε να προσδιορίσετε τις Απειλές και τους Κινδύνους που θα παρουσιαστούν και να τους αποφύγετε με τα κατάλληλα βήματα.

Θα πρέπει να έχετε υπόψη σας ότι η αξιολόγηση της υπάρχουσας στρατηγικής θα βοηθήσει στην διαμόρφωση της νέας. Οι πληροφορίες και οι γνώσεις που θα αποκτήσετε μέσα από την διαδικασία της SWOT Analysis, θα μειώνουν σημαντικά το ρίσκο κατά την διαδικασία λήψης αποφάσεων. Θα σας δοθεί έτσι η δυνατότητα να προβείτε σε μελετημένες και στρατηγικού τύπου αποφάσεις.

Εσείς από την πλευρά σας βρείτε τα Δυνατά σημεία της επιχείρηση σας, και επενδύστε σε αυτά. Βρείτε τα Αδύνατα, και διορθώστε τα. Εκμεταλλευτείτε της μελλοντικές Ευκαιρίες που θα παρουσιαστούν. Εντοπίστε τους πιθανούς Κινδύνους και προετοιμαστείτε κατάλληλα!

Μην αφήνετε τα πράγματα στην τύχη τους! Καταγράψτε τα όλα και φτιάξτε ένα απλό πλάνο εφαρμογής και υλοποίησης!

Μοιραστείτε το άρθρο εάν σας άρεσε (και θεωρείτε θα βοηθήσει και άλλους) ή σχολιάστε οτιδήποτε σας φάνηκε ενδιαφέρον.

 

Συντάκτης

Business & Marketing Consultant, BA, MBA in Marketing, Epixeirein.gr

Σχετικά Άρθρα

21 Σχόλια

 1. Νίκος Βίδος

  Συμφωνώ απολυτά με το άρθρο και είναι η βασική αρχή για να μπορέσει μια επιχείρηση να έχει μια σωστή δομή στις σκέψεις και τις αποφάσεις της.

 2. Mr Pipe - Αποφράξεις Απολυμάνσεις

  Δεν είχα σκεφτεί ποτέ ότι θα μπορούσα να εφαρμόσω κάτι τέτοιο στην επιχείρησή μου! Θεωρούσα ότι είναι πράγματα που ασχολούνται οι πολυεθνικές. Διάβασα το άρθρο όμως και άλλαξα γνώμη, δεν είναι όσο δύσκολο το θεωρούσα….. θα προσπαθήσω να το κάνω. Ακόμα και μια εταιρεία με αποφράξεις και απολυμάνσεις κτιρίων πρέπει να αλλάζει και να εκσυγχρονίζεται για να επιβιώσει σήμερα…

 3. ανακαινίσεις

  Μπραβο παιδια μας ανοιξατε τα ματια δεν το γνωριζαμε καθολου. Και εχει απιστευτες δυνατοτητες!!!!!

 4. Ανακαινιση Σπιτιου

  Πραγματικά πολύ χρήσιμο άρθρο για την SWOT analysis! Εγώ προσωπικά τη χρησιμοποίησα για τη σχολή μου αλλά πιστεύω γενικά και για έναν επιχειρηματία θα ήταν ακομα πιο χρήσιμη!

 5. Μαντικός Μιχαήλ

  (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ !)
  Σχετικά με το σχόλιο του κου Lantsas: Υπάρχει δυνατότητα εφαρμογής και στο δημόσιο τομέα, όπως και σε αρκετούς άλλους τομείς, δείτε επίσεις ( Ι. http://www.geetha.mil.gr/media/1.vima-ell-strat-skepsis/swot_Libya.pdf
  ΙΙ. http://www.geetha.mil.gr/media/1.vima-ell-strat-skepsis/SWOT_Syria.pdf). Προσωπικά το εφαρμόζω στις Ένοπλες Δυνάμεις. Στη διάθεσή σας για περισσότερα στοιχεία σχετικά με την εν λόγω ανάλυση.

 6. Μαντικός Μιχαήλ

  Σχετικά με το σχόλειο του κου Lantsas: Υπάρχει δυνατότητα εφαρμογής και στο δημόσιο τομέα, όπως και σε αρκετούς άλλους τομείς, δείτε επίσεις ( Ι. http://www.geetha.mil.gr/media/1.vima-ell-strat-skepsis/swot_Libya.pdf
  ΙΙ. http://www.geetha.mil.gr/media/1.vima-ell-strat-skepsis/SWOT_Syria.pdf). Προσωπικά το εφαρμόζω στις Ένοπλες Δυνάμεις. Στη διάθεσή σας για περισσότερα στοιχεία σχετικά με την εν λόγω ανάλυση.

 7. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ

  Αναφέρομαι στα σχόλια και τους ενδοιασμούς των προλαλησάντων και θα ήθελα να σας πληροφορήσω ότι η ανεργία και το κατάντημα της οικονομίας της Ελλάδας αλλα και της Κύπρου και άλλων Ευρωπαϊκών Χωρών οφείλεται στο ότι όλοι θέλουν την μισθωτή προσαρμογή για να ζουν και να βολευτούν χωρίς έννοιες και άγχη . Η στρατηγική διαδικασία του SWAT θα μας δώσει την ένδειξη του που θα κατευθύνουμε την επιχειρηματική μας δραστηριότητα και θα επιχειρήσουμε μεν αλλα θα αποτύχουμε δε με πιο λίγες απώλειες . Αν όλοι γίνουν μισθωτοί τότε ποιοι θα είναι οι αφέντες ? Όλοι έχουμε κάποια ιδιαιτερότητα και κάποια δυνατότητα που αν την χρησιμοποιήσουμε θα είναι πηγή εσόδων και ρευστού . Η θεωρία έχει εφαρμογή μόνον όταν την εφαρμόσουμε στην δική μας περίπτωση .
  Εάν οι αναγνώστες αυτού του κειμένου δεν έχουν καταλάβει το νόημα ας επικοινωνήσουν μαζί μου για να τους δώσω συγκεκριμένες συμβουλές για να βρουν το σωστό δρόμο .
  Γεώργιος Στυλιανού
  Master of Business Administration
  Awarded by Kingston University

 8. Χαρά Καψανάκη

  Αγαπητή Αυρηλία,

  Σου απαντώ με την ιδιότητά μου ως μέντωρας και εκπαιδεύτριας γραμματέων – στελεχών διοίκησης, ότι η SWOT έχει εφαρμογή όχι μόνο στην ελληνική πραγματικότητα, αλλά και στην ελληνική καθημερινότητα οποιασδήποτε εργασίας που αφορά στην οικο-νομία.
  Χωρίζω επίτηδες την λέξη, ώστε να επιστρέψουμε στην αρχική έννοια της λέξεως, νέμω τα του οίκου μου.
  Συνιστώ σε κάθε σεμινάριο και εκπαιδευτικό μου πρόγραμμα το εργαλείο αυτό, ακόμα και για να μετρήσει κάποιος τα προσόντα του ή τις δυνάμεις του για να καλύψει ένα project. Συνιστώ, δε, ακόμα και να το χρησιμοποιείται και στην γενική σας ανακαίνιση σπιτιού, σε ο,τιδήποτε κάνετε.
  Να θυμάστε ότι: αν ένα εργαλείο οικονομίας, δεν έχει εφαρμογή στην καθημερινότητα (στην ανακατάταξη των ντουλαπιών κουζίνας πχ), είναι άχρηστο!
  Και η SWOT έχει εφαρμογή ΠΑΝΤΟΥ.

  Δεν είναι η ελληνική πραγματικότητα διαφορετική. Είναι ο τρόπος σκέψης μας. Και δεν μιλάω ποτέ για τον τρόπο σκέψης των άλλων στην εκπαίδευσή μου. Ο καθένας αλλάζει τον δικό του τρόπο σκέψης, εφαρμόζει τα εργαλεία για τον εαυτό του κ.ο.κ.

  Κατανοώ ότι ζούμε σε ένα διαρκώς μεταλλασσόμενο οικονομικό περιβάλλον. Εργαλεία όμως για την Διαχείριση Κρίσεως, την Αλλαγή Διοίκησης και Έργου, επίσης υπάρχουν και είναι εφαρμόσιμα.

  Καλή σταδιοδρομία,

  Χαρά Καψανάκη
  Certified Business & Career Mentor-Trainer

 9. Pingback: Για ποιους λόγους οι άνθρωποι αγοράζουνε; - Επιχειρείν

 10. ΣΠΙΝΘΟΥΡΑΚΗ ΑΥΡΗΛΙΑ-ΖΩΗ

  ΓΕΙΑ ΣΑΣ ,ΕΙΜΑΙ ΤΕΛΟΙΟΦΟΙΤΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΤΟ ΤΕΙ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΣΑΝ ΘΕΜΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΧΩ¨: Η ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΩΝ ΔΑΕΑ(SWOT ANALYSIS) .ΠΟΣΟ ΕΥΧΡΗΣΤΟ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΓΙΝΕΤΑΙ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ .ΚΑΝΤΕ ΕΝΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ. ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΤΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ΠΟΥ ΜΟΥ ΕΧΕΙ ΔΟΘΕΙ ΔΥΣΤΥΧΩΣ ΔΕΝ ΒΡΙΣΚΩ ΑΡΚΕΤΟ ΚΑΙ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΥΚΤΙΟ. ΜΗΠΩΣ ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΣΑΤΕ ΝΑ ΜΟΥ ΠΡΟΤΕΙΝΕΤΕ ΚΑΠΟΙΑ SITE ΚΑΙ ΕΠΙΣΗΣ ΝΑ ΜΟΥ ΥΠΟΔΕΙΞΕΤΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΦΑΡΜΟΖΟΥΝ ΤΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ SWOT ANALYSIS ΤΟΣΟ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΟΣΟ ΚΑΙ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ?
  ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΕΚ ΤΩΝ ΠΡΟΤΕΡΩΝ .

 11. Βασίλης Μ.

  Βασίλη πολύ καλό το site σου…ενδιαφέροντα άρθρα. Φτιαγμένο και προσανατολισμένο καθαρά στο marketing σε όλες του τις διαστάσεις (social media κτλ). Καλοστημένο…Είμαι επίσης απόλυτα προσανατολισμένος στο marketing. Το θεωρώ την Νο 1 προτεραιότητα μίας επιχείρησης αφού στηθεί….

  Βασίλης Μ.
  Οικονομολόγος

 12. Βασίλης Μ.

  Γεια σας και από εμένα. Ονομάζομαι Βασίλης…είμαι οικονομολόγος και θα ήθελα έστω και μετά από καιρό να τοποθετηθώ πάνω σε αυτά που αναφέρει ο Δημήτρης.

  Δημήτρη νομίζω ότι αυτό που λείπει από την πλειοψηφία των ατόμων είναι η σωστή νοοτροπία. Την νοοτροπία αυτή που δεν έχουν οι περισσότεροι άνθρωποι (όπως δεν είχα και εγώ) οι οποίοι έχουν μεγαλώσει στη μέση ελληνική οικογένεια, η οποία ως γνωστό είναι ο πρώτος φορέας κοινωνικοποίησης. Η οικογένειά μας λοιπόν μας ”εμποτίζει” υποσυνείδητα με τη ”νοοτροπία κάλλιο πέντε και στο χέρι” όπως την ονομάζω και φτάνουμε αργά αλλά σταθερά να παραιτούμαστε από όλα μας τα όνειρα και μάλιστα από πολύ μικρή ηλικία.

  Το έργο που ξεκίνησε άθελα της η οικογένεια έρχεται στη συνέχεια να το ολοκληρώσει το σχολείο…τοποθετώντας τον δάσκαλο πάνω στην έδρα (έχετε αναρωτηθεί γιατί συμβαίνει αυτό;) όχι για να βλέπει καλύτερα τους μαθητές αλλά για να τους περάσει υποσυνείδητα την ανωτερότητα που έχει (ότι ακριβώς συμβαίνει και με τους δικαστές). Φυσικά και ο δάσκαλος ή ο καθηγητής είναι αυτός που πρέπει να έχει το κουμάντο μέσα σε μία τάξη αλλά σίγουρα δεν είναι η ”αυθεντία”.

  Κάνω μάθημα σε μεγάλη γκάμα ενηλίκων (επιχειρηματίες, ανέργους, γιατρούς , απόφοιτους λυκείου κτλ) και το πρώτο πράγμα που τους λέω είναι ”αμφισβητήστε με”. Παρότι διδάσκω χρόνια και κάθε χρόνο προετοιμάζομαι-ενημερώνομαι τουλάχιστον ισόποσο χρονικό διάστημα με τις ώρες που διδάσκω, παρόλο που κάθε καλοκαίρι διαβάζω και ενημερώνομαι συνεχώς δεν είναι δυνατόν να τα γνωρίζω όλα. Κάθε ερώτηση , κάθε παρατήρηση είναι ευκαιρία για να μάθω κάτι παραπάνω και σε καμία περίπτωση δεν αποτελεί απειλή για την προσωπικότητα και τον ρόλο μου στην τάξη μέσα.

  Γιατί τα λέω όλα αυτά; Διότι δυστυχώς οι περισσότεροι από αυτούς έχουν ”κλειδώσει στη νοοτροπία” του δασκάλου-αυθεντία και για το λόγο αυτό δεν ”αναγνωρίζουν” και τις ευκαιρίες που τους δίνονται μέσα στο μάθημα.

  Στο θέμα μας τώρα…Θεωρώ ότι επιχειρηματικές ευκαιρίες υπάρχουν δεκάδες και μερικές με πολύ λιγότερα από το ποσό που ανέφερες (για την ακρίβεια οι καλύτερες από αυτές έχουν έναρξη με λιγότερα απο 1000 Ευρώ) αλλά η νοοτροπία για την οποία μιλούσα προηγουμένως δεν μας αφήνει να τις δούμε. επιπρόσθετα χρησιμοποιούμε κάθε είδους δικαιολογίες για την αποτυχία μας ή την έλλειψη προσπάθειας…..Δεν έχω κεφάλαιο, …δεν έχω καλή υγεία….είμαι άτυχος……κτλ. Την τύχη μας σε μεγάλο βαθμό την φτιάχνουμε εμείς…
  και σε κάθε περίπτωση κανείς δεν έχει ολα τα παραπάνω…

  Κλείνοντας θα μπορούσα να σου αναφέρω μερικές εξαιρετικές κατά την γνώμη μου επιχειρηματικές ιδέες αλλά δεν θα το κάνω γιατί πιστεύω πως είναι καλύτερο να δείχνεις στο άλλο το δρόμο και να τον αφήνεις να πηγαίνει μόνος του στον προορισμό και επειδή μία επιχειρηματική ιδέα που εγώ μπορώ να αξιοποιήσω, ίσως εσύ να μην το κάνεις…και το αντίθετο. Ο δρόμος που οδηγεί στην επιτυχία λοιπόν προέρχεται κατά την γνώμη μου μέσα από την παρατήρηση και την γνώση.

  ” Η μοναδική διαφορά ανάμεσα στους επιτυχημένους και τους αποτυχημένους είναι ότι οι πρώτοι ξαναπροσπάθησαν μετά την αποτυχία”

  Φιλικά
  Βασίλης Μ.

 13. Nikos

  καλησπέρα,

  Θεωρητικά έχεις απόλυτο δίκαιο. Αλλά στην πράξη είναι τελείως διαφορετικά. Ξεκίνησα με 450€ (ταμείο ανεργείας) και τώρα έχω 6 γήπεδα τέννις, 2 5Χ5 και 2 Βόλλευ. όλο αυτό έγινε σε έναν χρόνο μέσα. δεν έχω σχέση δανεισμού με τράπεζες και ούτε θα έχω.Δεν είναι το όνειρο μιας ζωής φυσικά αλλά δεν μπορείς να αγγίξεις το όνειρο με ένα βήμα. θέλει υπομονή, προσπάθεια, διορατικότητα και σωστή διαχείρηση. Δε θα συγκριθείς με τις μεγάλες εταιρίες από τώρα. βάλε κοντινούς στόχους. τον πρώτο χρόνο να είσαι κερδοφόρος και με μικρό εισόδημα και σιγά σιγά χρόνο με τον χρόνο να το σταθεροποιήσεις και να το αυξήσεις. Να είσαι σίγουρος ότι πάντα υπάρχει τρόπος να πετύχεις αυτό που θέλεις ακόμα και εάν ΄΄φαίνεται ΄΄ ότι δε διαθέτεις τα απαιτούμενα εργαλεία. είναι κάπου κοντά σου, μην ψάχνεις μακριά…

  ειλικρινά

  Νίκος Γρ.

 14. Fak

  Καλησπέρα! Είμαι ένας νέος 29 ετών με 0 (μηδέν) κεφάλαιο.

  Ήδη στην παραπάνω κοφτή πρόταση μου έχω χρησιμοποιήσει δύο λέξεις κλειδιά -νεός & 0 (μηδέν) κεφάλαιο-

  Έχοντας δουλέψει σαν υπάλληλος στις 3 μεγάλύτερες εταιρίες λιανικού εμπορίου στην Ελλάδα, προϊόντων πληροφορικής, στην θέση του product manager, μπορώ να κατανοήσω όλα αυτά που έχετε αναφέρει κατα καιρούς στο blog σας, περί business plans, Ανάλυση Swot κλπ και έχω να σας πώ οτι συμφωνώ ΑΠΟΛΥΤΑ σε όλα!

  ΑΛΛΑ, όλα αυτά είναι απλές θεωρίες (καλές αλλά πάντα θεωρίες).

  Στην πράξη όμως τι συμβαίνει?

  Ποιός μπορεί να με πείσει εμένα, οτι στα 29 μου, με μηδέν κεφάλαιο, μπορώ να δημιουργήσω μια επιτυχημένη επιχείρηση η οποία θα μου αφήνει κέρδος το οποίο θα ικανοποιεί τα άγχη μου, την αγωνία μου και το ρίσκο που θα έχω σαν επιχειρηματίας? Γιατί μην μου πείτε οτι εκείνος που θα πάρει την αποφαση και θα ρισκάρει να δημιουργήσει μια εταιρία, θα είναιίκανοποιημένος άν η συγκεκριμένη εταιρία του αποφέρει καθαρά κέρδη 1.000€/μήνα!!!Τότε άς μείνει μια ζωή υπάλληλος για να μπορεί να κοιμάται και πιο εύκολα τα βράδια, χωρίς να σκέφτεται, τρόπους, οι οποίοι θα τον βοηθήσουν να πληρώσει την επιταγή που λήγει την επόμενη ημέρα που θα ξημερώσει.

  Εν ολίγοις, θέλω να πώ, οτι είναι φοβερά δύσκολο (έως απίθανο) κάποιος που δεν έχει καθόλου κεφάλαιο να δημιουργήσει δική του επιχείρηση.

  Ο ανταγωνισμός πλέον είναι τεράστιος, και χάρη στο διαδίκτυο (δυστυχως ή ευτυχώς) παγκόσμιος, έχω την εντύπωση οτι δεν μπορεί να σταθεί κάποια μικρή, νέα, εταιρία μπροστά σε μεγαθήρια/μονοπώλια!!

  Πως μπορώ να ανταγωνιστώ σα νέα εταιρία, εταιρίες οι οποίες έχουν μετόχους τις τράπεζες???? Πως μπορώ να ανταγωνιστώ σα νέα εταιρία, εταιρίες πίσω απο τις οποίες, κρύβονται πολιτικά συμφέροντα??(και είμαι σίγουρος οτι καταλαβαίνετε πολύ καλά τι εννοώ).

  Σε κάποιο σημείο του blog διάβασα οτι με 15-20.000€ μπορεί κάποιος να δημιουργήσει επιχείρηση… δύσκολο μου ακούγεται!! Τι επιχείρηση θα είναι αυτή? Το μόνο που μπορώ να σκεφτώ είναι κάποια επιχείρηση παροχής υπηρεσιών, one man show, η οποία βέβαια αφού θα είναι one man show τα κέρδη που θα αποφέρει θα είναι μικρά, επομένως τσάμπα ο κόπος και το άγχος!!! Δεν μπορώ να σκεφτώ κάποια άλλη πρόταση!

  Επίσης σε κάποιο άλλο σημείο του blog, διάβασα οτι την πρώτη φορά που θα δημιουργήσει κάποιος μια επιχείρηση υπάρχει η πιθανότητα να αποτύχει, και στη συνέχεια να επιτύχει μετά απο 2-3 απόπειρες…και με τα δάνεια που θα έχει πάρει και θα χρωστάει ρε παιδιά τι γίνεται? Ας το δούμε λίγο ρεαλιστικά το θέμα!!! Δεν υπάρχει επιχείρηση (απο την μικρότερη ώς την μεγαλύτερη, που να μην έχει δάνεια)!!!!Δηλαδή μου λέτε οτι την τρίτη φορά που θα κάνει κάποια επιχειρηματική κίνηση η οποία θα πετύχει, θα έχει μια επιτυχημένη επιχείρηση, και 3 δάνεια να τον κυνηγούν?Δεν μου ακούγεται λογικό και καθόλου ρεαλιστικό!

  Ζητώ συγνώμη, άν όλα αυτά είναι γραμμένα σε κάπως επιθετικό ύφος, και που ίσως κάποια σημεία απο αυτά που γράφω δεν έχουν καμία συνοχή μεταξύ τους, αλλά προσπάθησα να σας γράψω όλα όσα ήθελα σε όσο το δυνατό λιγότερες λέξεις/προτάσεις.

  Φιλικά
  Δημήτρης Κ.

Σχολιάστε

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.

Essential SSL