Επιχειρείν Συμβουλευτικές Υπηρεσίες | +30.26650.21428

BUSINESS & MARKETING STRATEGIES TO GROW YOUR BUSINESS

Λύσεις, συμβουλές & ιδέες για να αναπτύξετε γρήγορα την επιχείρηση σας

Πώς μπορούν οι γλώσσες να σας βοηθήσουν να κατακτήσετε την επιτυχία στις διεθνείς επιχειρήσεις

Θέλετε να βελτιώσετε τις επιδόσεις σας στην αρένα των διασυνοριακών επιχειρήσεων; Μάθετε πώς μπορείτε να αυξήσετε τις πωλήσεις σας βελτιώνοντας τις γλωσσικές και διαπολιτισμικές δεξιότητες της εταιρείας σας. Ο παρών ιστότοπος παρέχει πληροφορίες για τα πλεονεκτήματα των γλωσσών στις επιχειρηματικές συναλλαγές και σας δίνει συμβουλές και εργαλεία για καλύτερη γλωσσική διαχείριση.

Μια επιτυχημένη γλωσσική στρατηγική μπορεί να ξεκινήσει με μικρές αλλαγές. Θα διαπιστώσετε πώς αυτό μπορεί να έχει μεγάλο αντίκτυπο. Λάβετε υπόψη σας τις γλώσσες σε όλες τις δραστηριότητές σας και θα ανοιχθούν μπροστά σας νέοι ορίζοντες. Συγκεκριμένες συμβουλές από μικρές επιχειρήσεις που μετέτρεψαν τις γλώσσες σε παράγοντα επιτυχίας.

1. Προσαρμόστε τον ιστότοπό σας σε διαφορετικές γλώσσες και διαφορετικούς πολιτισμούς

Με αυτήν την κίνηση κερδίζετε την εμπιστοσύνη των υποψήφιων πελατών σας και τους διευκολύνετε να κατανοήσουν λεπτομερώς τα προϊόντα και τις υπηρεσίες σας. Επίσης, είναι ένα δείγμα μακροπρόθεσμης αφοσίωσης στη συγκεκριμένη αγορά στην οποία ανήκουν.

2. Προσφέρετε πρακτική άσκηση για αλλοδαπούς φοιτητές

Σκεφθείτε το ενδεχόμενο δημιουργίας θέσεων εργασίας μικρής ή μεγαλύτερης διάρκειας για αλλοδαπούς φοιτητές. Βρίσκοντας κάποιον από μια χώρα στην οποία σκοπεύετε να δραστηριοποιηθείτε επιχειρηματικά, θα μπορέσετε να αποκτήσετε ευκολότερα πολύτιμες πληροφορίες για την αγορά από πρώτο χέρι.

3. Εγκαταστήστε γλωσσική τεχνολογία

Προγράμματα εκμάθησης γλωσσών, ηλεκτρονικά λεξικά και βάσεις δεδομένων εξειδικευμένης ορολογίας θα πρέπει να είναι άμεσα διαθέσιμα σε όποιον τα χρειαστεί.

4. Συνεργαστείτε με τοπικά πανεπιστήμια

Δικτυωθείτε με ντόπιους και αλλοδαπούς φοιτητές για πρακτική άσκηση, ευκαιρίες συμβουλευτικής, κ.λπ. Εσείς θα αποκτήσετε γλωσσικό και πολιτισμικό κεφάλαιο, ενώ εκείνοι θα αντλήσουν πολύτιμη εμπειρία.

5. Προσλάβετε προσωπικό με αποδεδειγμένες γλωσσικές δεξιότητες

Στον παγκοσμιοποιημένο κόσμο των επιχειρήσεων, οι δεξιότητες διεθνούς επικοινωνίας αποτελούν ουσιαστικό πλεονέκτημα. Προσλάβετε ανθρώπους που έχουν επενδύσει και εξακολουθούν να επενδύουν συνεχώς σε αυτές τις δεξιότητες και που δεν φοβούνται να τις χρησιμοποιήσουν στην πράξη.

6. Προσλάβετε φυσικούς ομιλητές

Οι γλώσσες είναι ένα μέσο προσέγγισης άλλων ανθρώπων και άλλων πολιτισμών. Αναζητήστε φυσικούς ομιλητές για να αποκτήσει η εταιρεία σας γλωσσικούς πόρους, καθώς και μια πολύτιμη εμβάθυνση σε ξένους πολιτισμούς και πρακτικά παραδείγματα καθημερινής διαπολιτισμικής επικοινωνίας.

7. Διοργανώστε σεμινάρια εκμάθησης γλωσσών για τους υπεύθυνους πωλήσεων και διαπραγματεύσεων

Μάθετε πώς να πείθετε τους πελάτες σας στη δική τους γλώσσα. Ειδικά εντατικά μαθήματα γλωσσών είναι διαθέσιμα για συγκεκριμένους σκοπούς.

8. Χρησιμοποιήστε επαγγελματίες μεταφραστές και διερμηνείς

Για επίσημα κείμενα, μια νομικού περιεχομένου υπηρεσία μετά την πώληση – χρησιμοποιήστε επαγγελματίες για να μεγιστοποιήσετε τα τελικά αποτελέσματα. Επίσης, η μετάφραση του ιστότοπού σας ή του υλικού προώθησης της εταιρείας σας απαιτεί γλωσσικές δεξιότητες και πολιτισμική γνώση.

9. Προσλάβετε τοπικούς αντιπροσώπους

Όταν εισέρχεστε σε μια νέα αγορά, εξετάστε το ενδεχόμενο να προσλάβετε έναν τοπικό συνεργάτη που θα έχει την έδρα του στη συγκεκριμένη χώρα. Η βοήθεια του τοπικού συνεργάτη θα είναι πολύτιμη σε ό,τι αφορά την έρευνα αγοράς, τις τοπικές διαπραγματεύσεις, τις διοικητικές διαδικασίες, κ.λπ.

10. Διοργανώστε σεμινάρια ενημέρωσης πολιτισμικού περιεχομένου για το προσωπικό σας

Τα σεμινάρια ενημέρωσης πολιτισμικού περιεχομένου είναι εξαιρετικά χρήσιμα για το προσωπικό που έρχεται σε επικοινωνία με ανθρώπους άλλων πολιτισμών και επιπλέον σας παρέχουν τη δυνατότητα να προετοιμαστείτε διεξοδικά για την είσοδό σας σε μια νέα αγορά ή την πραγματοποίηση ενός ταξιδιού στο εξωτερικό. Ταυτόχρονα, μπορούν να αποτελέσουν και κίνητρο για το προσωπικό.

Σχετικοί σύνδεσμοι

Γλωσσικός οδηγός για τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις – Αποτελεσματική επικοινωνία στις διεθνείς εμπορικές συναλλαγές σας pdf - 4 MB [4 MB]

Στοιχεία από έρευνες

Μια πρόσφατη μελέτη που διεξήχθη σε ΜΜΕ στα 27 κράτη μέλη της ΕΕ αποδεικνύει σαφώς ότι οι εταιρείες που ακολουθούν συνεπή γλωσσική στρατηγική έχουν αυξήσει των κύκλο εργασιών τους κατά 10 έως 25%.

Από τις 182 εταιρείες που επελέγησαν, 40 εταιρείες κλήθηκαν για συνέντευξη στο πλαίσιο της μελέτης PIMLICO, την οποία ανέθεσε η Γενική Διεύθυνση Εκπαίδευσης και Πολιτισμού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η μελέτη ολοκληρώθηκε το Δεκέμβριο του 2010.

Τα αποτελέσματα αποδεικνύουν ότι οι ευρωπαϊκές εταιρείες εξακολουθούν να χάνουν συμβάσεις λόγω γλωσσικών και πολιτισμικών φραγμών. Ωστόσο, ορισμένες εταιρείες έχουν μάθει από τα προηγούμενα επικοινωνιακά τους προβλήματα και έχουν συνειδητοποιήσει πόσο σημαντική είναι η γλωσσική διαχείριση στις διασυνοριακές συναλλαγές.

10 επιτυχημένες εταιρείες αναγνωρίστηκαν ως «εταιρείες κορυφαίων επιδόσεων». Κοινό χαρακτηριστικό τους είναι το γεγονός ότι εφαρμόζουν μια ευρεία και καινοτόμο γλωσσική στρατηγική, την οποία χρησιμοποιούν στις περισσότερες δραστηριότητές τους.

Άλλη μια μελέτη που διεξήχθη το 2006, απέδειξε ότι οι εταιρείες έχουν σαφή οφέλη από την εφαρμογή διαφορετικών γλωσσικών τεχνικών.

Η μελέτη ELAN περιελάμβανε 195 ΜΜΕ σε 29 χώρες, εστιάζοντας στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και τις γλωσσικές στρατηγικές. Η έκθεση αποκάλυψε ότι οι εταιρείες που εφαρμόζουν μία ή περισσότερες από τις παρακάτω πρακτικές ήταν περισσότερο κερδοφόρες σε σύγκριση με τη μέση ΜΜΕ:

  • ανάπτυξη μιας γλωσσικής στρατηγικής,
  • πρόσληψη φυσικών ομιλητών,
  • πρόσληψη ανθρώπων με αποδεδειγμένες γλωσσικές δεξιότητες,
  • χρήση επαγγελματιών της γλώσσας, όπως μεταφραστές και διερμηνείς.

Από την άλλη πλευρά, η μελέτη απέδειξε επίσης ότι ένας σημαντικός αριθμός συμβάσεων – σε ορισμένες περιπτώσεις αξίας έως και αρκετών εκατομμυρίων ευρώ – χάθηκαν στην Ευρώπη εξαιτίας γλωσσικών και πολιτισμικών φραγμών.

Πηγή άρθρου: ec.europa.eu

Συντάκτης

Vasilis Pappas

Business & Marketing Consultant, BA, MBA in Marketing, Epixeirein.gr

Σχετικά Άρθρα

Σχολιάστε

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.

Essential SSL