Επιχειρείν Συμβουλευτικές Υπηρεσίες | +30.26650.21428

BUSINESS & MARKETING STRATEGIES TO GROW YOUR BUSINESS

Λύσεις, συμβουλές & ιδέες για να αναπτύξετε γρήγορα την επιχείρηση σας

InfoCom Cyprus 2016: A brave digital world – Challenge Unlimited

InfoCom Cyprus 2016: A brave digital world – Challenge Unlimited

8ο InfoCom Cyprus

A brave digital world:  Challenge Unlimited!

29 Νοεμβρίου 2016 | Hilton Λευκωσίας

Το 8ο Συνέδριο InfoCom Cyprus 2016 (#iccy16) – (www.infocomcy.com), θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 29 Νοεμβρίου στο ξενοδοχείο Hilton Cyprus, με κεντρικό τίτλο: «A brave digital world:  Challenge Unlimited!».

Με δεδομένη την έξοδο της Κύπρου από το μνημόνιο και τις επιπτώσεις από τα «απόνερα» της τριετούς κρίσης, είναι προφανές ότι η ανάπτυξη είναι πλέον μονόδρομος. Καταλύτης της ανάπτυξης είναι η ψηφιακή τεχνολογία! Ένας νέος, θαυμαστός, ψηφιακός κόσμος προβάλλει, με πολλές προσκλήσεις, ευκαιρίες και δυνατότητες.

Βασικό εργαλείο για την επιτυχή αντιμετώπιση των νέων κοινωνικο-οικονομικών αναπτυξιακών προκλήσεων που αντιμετωπίζει σήμερα η Κύπρος, (ψηφιακή και οικονομική ενσωμάτωση – αύξηση της παραγωγικότητας – αύξηση της απασχόλησης – ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής μέσω της παροχής πρόσβασης σε ζωτικές κοινωνικές υπηρεσίες, υγείας, εκπαίδευσης, ασφάλειας και διακυβέρνησης), είναι οι ψηφιακές τεχνολογίες.

Δεν πρόκειται προφανώς για κάποια αξιωματική παραδοχή, αλλά για μία πραγματικότητα, η οποία άλλωστε αποδεικνύεται από την παράλληλη πορεία των δεικτών ψηφιακής ανάπτυξης και αυτών της οικονομικής ανάπτυξης. Η υστέρηση που καταγράφεται στην ενσωμάτωση των ψηφιακών τεχνολογιών σε κοινωνικό και εργασιακό επίπεδο, τόσο στον  ιδιωτικό όσο και στον δημόσιο τομέα, δεν είναι μόνο θέμα υποδομών, αλλά και της μη υλοποίησης μίας εθνικής ψηφιακής στρατηγικής. Αυτή η πορεία περνά μέσα από την προσπάθεια ενίσχυσης των ψηφιακών δεξιοτήτων που θα βοηθήσει το ανθρώπινο δυναμικό να μεταβεί ομαλά στο νέο ψηφιακό περιβάλλον και να επανδρώσει τις αντίστοιχες θέσεις εργασίας, επιστρέφοντας τις επενδύσεις σε υποδομές και γνώση στο πολλαπλάσιο!

Στο 8ο InfoCom Cyprus, θα εξετάσουμε τις σχέσεις που συνδέουν άρρηκτα το τρίπτυχο, υποδομές, υπηρεσίες και ψηφιακές δεξιότητες καθώς και την υιοθέτησή τους, για την ανάπτυξη της χώρας και την παραγωγή προστιθέμενης αξίας σε όλους τους τομείς οικονομικής δραστηριότητας. 

1η Ενότητα – Networks: Future Ready?

Η Κύπρος είναι ένα κλασικό παράδειγμα χώρας, όπου η σχέση υποδομών ΤΠΕ και υιοθέτησης ψηφιακών τεχνολογιών δεν έχουν παράλληλη πορεία. Έτσι, ενώ στις περισσότερες χώρες υπάρχει έλλειψη τηλεπικοινωνιακών υποδομών και ανάλογη υστέρηση στις ψηφιακές υπηρεσίες, η Κύπρος έχει τη δυνατότητα να περηφανεύεται για τον υψηλό βαθμό κάλυψης ευρυζωνικότητας, το οποίο υπερβαίνει τον ευρωπαϊκό μέσο όρο!

Αντίθετα όμως απ’ ότι θα περίμενε κανείς, παρατηρείται το παράδοξο φαινόμενο η χρήση των ευρυζωνικών υπηρεσιών να βρίσκεται σε ιδιαίτερα χαμηλά επίπεδα, ασύμβατα με αυτά της διείσδυσης των υποδομών. Οι αιτιάσεις είναι πολλές. Η σημαντικότερη είναι ίσως το κόστος χρήσης, αλλά παράλληλα προβάλει επιτακτικά και η ανάγκη για επιμόρφωση και βελτίωση των ψηφιακών δεξιοτήτων του δυναμικού της χώρας.

Την ίδια στιγμή, ο δρόμος για τη μείωση του κόστους διάθεσης, περνάει μέσα από τον ανασχεδιασμό των τηλεπικοινωνιακών υποδομών, προκειμένου να εξασφαλιστεί χαμηλό λειτουργικό κόστος και υψηλή ταχύτητα μετάδοσης δεδομένων, αναγκαίων για τις απαιτητικές ψηφιακές υπηρεσίες, τόσο σήμερα όσο κυρίως στο μέλλον.

Η αναγκαιότητα αυτή έχει εκφραστεί στους στόχους της Ψηφιακής Ατζέντας 2020 και με αυτή ως οδηγό, πάροχοι υπηρεσιών και υποδομών, αλλά και κατασκευαστές συσκευών, αναζητούν το ιδανικό μίγμα κόστους-απόδοσης που θα κάνει πιο προσιτή τη χρήση, επιτυγχάνοντας τη δημιουργία της κρίσιμης μάζας για την επίτευξη οικονομιών κλίμακος.

2η Ενότητα – Digital Transformation for Business & Citizens

Η καθυστέρηση των κυπριακών επιχειρήσεων στο να υιοθετήσουν τις νέες τεχνολογίες, επηρεάζει σημαντικά την ανταγωνιστικότητα τους και περιορίζει την πιθανότητα να καινοτομήσουν. Αν, με τη βοήθεια όλων -Πολιτείας, δικτύων, επιχειρήσεων και πολιτών- αλλάξει αυτή η παράμετρος τότε τα πολλαπλασιαστικά οφέλη που θα μπορούσαν να προκύψουν από αυτή την αυτό-τροφοδοτούμενη εξίσωση, θα ήταν εντυπωσιακά.

Πολλοί βέβαια αναρωτιούνται αν πραγματικά η Κύπρος μπορεί να κάνει τη δική της ψηφιακή μεταρρύθμιση, προβάλλοντας το γεγονός ότι είναι μία μικρή περιφερειακή αγορά. Η απάντηση όμως θα μπορούσε να είναι ότι ειδικά οι μικρές περιφερειακές αγορές είναι αυτές που οφείλουν να μετασχηματιστούν και να ωφεληθούν με άξονα την ψηφιακή εξωστρέφεια, που θα τους φέρει πιο κοντά στο κέντρο των εξελίξεων. Έτσι, οι ψηφιακές τεχνολογίες και δεξιότητες μπορούν να γίνουν οι πλατφόρμες, πάνω στις οποίες επιχειρήσεις και πολίτες θα μπορέσουν να χτίσουν την ανάπτυξη, απαλλαγμένοι από  φυσικά ή εθνικά σύνορα. H ψηφιακή απόσταση Λευκωσίας – Πεκίνου είναι ίδια με την ψηφιακή απόσταση Ν. Υόρκης – Πεκίνου!

Η Κύπρος, λόγω της γεωγραφικής της θέσης, ως κόμβος δεδομένων, έχει πολλά συγκριτικά πλεονεκτήματα και θα μπορούσε να αποκομίσει πολλαπλά οφέλη από τη μετατροπή της σε digital nation.

Στην ενότητα αυτή φιλοδοξούμε επίσης να ξεφύγουμε από το θεωρητικό επίπεδο και να καταδείξουμε τις πραγματικές ευκαιρίες που ανοίγονται για την υιοθέτηση νέων ψηφιακών τεχνολογιών σε υφιστάμενες επιχειρήσεις και αγορές, με έμφαση στο e-business και κύριο άξονα το digital marketing, που πλέον αποτελεί το βασικό κανάλι προβολής, επικοινωνίας και ενημέρωσης μίας σύγχρονης επιχείρησης η οποία προσβλέπει σε πραγματική ανάπτυξη.

Ο τουρισμός, οι υπηρεσίες, η υγεία, η γεωργία, η εκπαίδευση, καθώς οι μεταφορές και τα logistics, είναι ενδεικτικοί τομείς στους οποίους η Κύπρος, κάνοντας χρήση των εργαλείων της σύγχρονης τεχνολογίας (Internet of Things, Wearables, Virtual Reality, Cloud, Big Data), θα μπορούσε να στηρίξει τη δική της εξέλιξη, αλλά και τα δικά της καινοτόμα προϊόντα και υπηρεσίες.

Στον τομέα του e-government, η πολιτεία θα μπορούσε επίσης να αναβαθμίσει τη σχέση της με τους πολίτες, ελαχιστοποιώντας τη γραφειοκρατία και καταργώντας σταδιακά κάθε φυσική συναλλαγή του πολίτη με τις υπηρεσίες.

Με αυτό τον τρόπο θα μπορούσε να επιτευχθεί τεράστια μείωση λειτουργικών δαπανών για το σύνολο του κρατικού μηχανισμού, ενώ η διασύνδεση αρχείων από διάφορες πηγές, θα διευκόλυνε και θα απλοποιούσε την καθημερινότητα.

3η ΕνότηταLeaders summit: Changing Together!

Η παγκόσμια οικονομική κρίση έχει αναδείξει με εμφατικό τρόπο την υιοθέτηση ψηφιακών τεχνολογιών ως μέσο για την ανάπτυξη και την αποτελεσματικότερη λειτουργία των επιχειρήσεων και γενικότερα της οικονομίας. Η ανάπτυξη ωστόσο, απαιτεί νέες επενδύσεις οι οποίες είναι δυσκολότερες, κυρίως λόγω της συμπίεσης της κερδοφορίας των παρόχων.

Οι συνεχώς μεταβαλλόμενες πολιτικές λόγω της οικονομικής κρίσης, αποτελούν αστάθμητους παράγοντες και αυξάνουν το ρίσκο των νέων επενδύσεων. Στο πλαίσιο αυτό, βασικές προτεραιότητες των στρατηγικών επιλογών είναι, τόσο η διασφάλιση ενός σταθερού και ασφαλούς επενδυτικού περιβάλλοντος, όσο και η προστασία και βελτίωση των όρων του ανταγωνισμού για τους τηλεπικοινωνιακούς οργανισμούς.

Ποιες είναι όμως οι επιλογές των παρόχων για τη διασφάλιση της απόδοσης των επενδύσεων; Ποιες είναι οι κατευθύνσεις που απορρέουν από την εθνική στρατηγική; Ποια είναι η θέση του ρυθμιστή σχετικά με την ανάπτυξη και εκμετάλλευση δικτύων οπτικών ινών και ποια είναι η θέση των παραδοσιακών υποδομών χαλκού;

Οι ηγέτες της τηλεπικοινωνιακής αγοράς της Κύπρου, θα συζητήσουν τις στρατηγικές και τα σχέδιά τους, μέσα από το πρίσμα των αλληλεπιδράσεων όλων των παραγόντων της τεχνολογίας, της οικονομίας και της Πολιτείας, οι οποίες διαμορφώνουν νέες ισορροπίες και σχέσεις αλληλεξάρτησης, στο πλαίσιο της Ψηφιακής Ατζέντας 2020!

Περισσότερες και ανανεωμένες πληροφορίες αναφορικά με το Συνέδριο και τις επιμέρους ενότητες μπορείτε να βρείτε στο επίσημο site του InfoCom Cyprus. Το Συνέδριο προβάλλεται επίσης από την αντίστοιχη σελίδα στο Facebook, ενώ μέσα από το κανάλι στο YouTube μπορείτε να δείτε τις περσινές ομιλίες. Ακόμα, είναι διαθέσιμο τόσο το πρόγραμμα, όσο και το απολογιστικό της περσινής εκδήλωσης.

*Το Epixeirein.gr έχει την χαρά να βρίσκεται ανάμεσα στους χορηγούς επικοινωνίας για μια ακόμη χρονιά. Ευχόμαστε καλή επιτυχία.

 

Συντάκτης

Business & Marketing Strategies to Grow your Business.

Σχετικά Άρθρα

Σχολιάστε

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.

Essential SSL