Επιχειρείν Συμβουλευτικές Υπηρεσίες | +30.26650.21428

BUSINESS & MARKETING STRATEGIES TO GROW YOUR BUSINESS

Λύσεις, συμβουλές & ιδέες για να αναπτύξετε γρήγορα την επιχείρηση σας

Πρόγραμμα Γυναικείας Επιχειρηματικότητας με 100% επιδότηση από το “Εθνικό Αποθεματικό” (από 1/3 έως 5/4 2013 οι αιτήσεις)

Ginaikeia-epixeirimatikotita-epixeirein[UPDATE 5.4.2013] ΠΑΡΑΤΑΣΗ έως την Δευτέρα 8 Απριλίου, στις 17:00

[UPDATE 27.3.2013] έκδοση ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ (FAQ). ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΕΩΣ 5 Απριλιου 2013 στις 17:00 και Τροποποίησεις στον Οδηγό Προγράμματος (θα τα βρείτε συνημμένα στο τέλος του άρθρου)

[UPDATE 7.3.2013] 3η έκδοση ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ (FAQ).

[UPDATE 20.2.2013] 2η έκδοση ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ (FAQ).

[UPDATE 15.2.2013] 1η έκδοση ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ (FAQ).

Ξεκίνησε στις 1 Μαρτίου 2013, το νέο Πρόγραμμα Γυναικείας Επιχειρηματικότητας με τίτλο «Ολοκληρωμένη παρέμβαση για τη στήριξη της γυναικείας απασχόλησης μέσω ενίσχυσης της επιχειρηματικότητας» στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ».

Ποιες περιοχές εντάσσονται

Στο Πρόγραμμα εντάσσονται μόνον οι οκτώ (8) επιλέξιμες Περιφέρειες Αμιγούς Στόχου Σύγκλισης: Kρήτη, Ιόνια Νησιά, Β. Αιγαίο, Ανατολική Μακεδονία & Θράκη, Ήπειρος, Θεσσαλία, Δυτική Ελλάδα και Πελοπόννησος.

Εξαιρούνται λοιπόν οι Περιφέρειες: Αττικής, Κεντρικής Μακεδονίας, Δυτικής Μακεδονίας, Στερεάς Ελλάδας, και Νοτίου Αιγαίου

Δικαιούχοι Προγράμματος

Οι Δικαιούχοι της Δράσης πρέπει να είναι Έλληνες πολίτες ή πολίτες άλλου κράτους μέλους της ΕΕ ή να είναι ομογενείς ή υπήκοοι τρίτων χωρών που έχουν δικαίωμα διαμονής και απασχόλησης στη χώρα μας.

Δικαιούχοι της Δράσης είναι γυναίκες 18-64 ετών άνεργες ή απειλούμενες από ανεργία που προσδιορίζονται ως εξής:

 1. Έχουν την ιδιότητα της ανέργου, ή έχουν απολυθεί την τελευταία τριετία και βρίσκονται σε αναζήτηση εργασίας, ή
 2. Έχουν κλείσει την ατομική ή προσωπική τους επιχείρηση κατά την τελευταία τριετία, δεν ασκούν άλλη επιχειρηματική δραστηριότητα και δεν απασχολούνται με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας, ή
 3. Απειλούνται από ανεργία, π.χ. εργαζόμενες σε επιχειρήσεις που βρίσκονται σε επίσχεση εργασίας ή έχουν υπαχθεί στο άρθρο 99 κατά τη διάρκεια της τελευταίας τριετίας κλπ.
 4. Αυτοαπασχολούμενες ασφαλισμένες σε οικείους ασφαλιστικούς φορείς με εισόδημα χαμηλότερο από το εισοδηματικό όριο φτώχειας, όπως αυτό ορίζεται από την ΕΛΣΤΑΤ

Προτεραιότητα δίνεται επίσης σε υποψηφίους που εντάσσονται σε μια από τις ακόλουθες Kατηγορίες και λαμβάνουν πρόσθετη βαθμολόγηση:

 • Εισόδημα δεν υπερβαίνει κατ΄ έτος το όριο φτώχιας όπως αυτό ορίζεται από την ΕΛΣΤΑΤ1.
 • Γυναίκες γονείς πολύτεκνων / τρίτεκνων οικογενειών.
 • Γυναίκες με ειδικές ανάγκες ή δικαιούχοι που έχουν σύζυγο / τέκνο / -α που ανήκουν στην ομάδα των Αμεα.
 • Γυναίκες – μέλη οικογενειών με άνεργο – απολυμένο τουλάχιστον ένα ακόμη μέλος της οικογένειας (σύζυγος / γονέας / τέκνο μέχρι 24 ετών σε σχέση κοινής διαβίωσης) και με συνολικό οικογενειακό εισόδημα που δεν υπερβαίνει το οικογενειακό όριο φτώχιας ανάλογα με τον αριθμό των οικογενειακών μελών.
 • Μακροχρόνια άνεργες γυναίκες που είναι εγγεγραμμένες πάνω από 12 μήνες στο μητρώο ανέργων του ΟΑΕΔ.
 • Μητέρες μονογονεϊκής οικογένειας (ανύπαντρες / διαζευγμένες / σε διάσταση / χήρες, με τουλάχιστον ένα εξαρτώμενο ανήλικο τέκνο, συμπεριλαμβανομένων των ανάδοχων μητέρων).
 • Γυναίκες θύματα trafficking ή οικογενειακής βίας.
 • Γυναίκες ωφελούμενες από Τοπικές Δράσεις Κοινωνικής Ένταξης για Ευάλωτες Ομάδες (ΤοπΕΚΟ) και Τοπικά Σχέδια για την Απασχόληση προσαρμοσμένα στις Ανάγκες των Τοπικών Αγορών εργασίας (ΤοπΣΑ)
Προϋποθέσεις

Οι επιχειρήσεις που θα δημιουργηθούν από τους δικαιούχους της δράσης θα πρέπει να πληρούν τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

 • Να έχουν συσταθεί μετά την 1/9/2012 και έως την ημερομηνία που θα ορισθεί στην απόφαση ένταξης,
 • Να έχουν συσταθεί με μια από τις επιλέξιμες νομικές μορφές, όπως προσδιορίζονται παραπάνω,
 • Να διαθέτουν ΜΟΝΟ επιλέξιμο / -ους ΚΑΔ,
 • Να βρίσκονται εγκατεστημένες και να δραστηριοποιούνται στην Ελληνική Επικράτεια,
 • Να λειτουργούν νόμιμα,
 • Το συνολικό ποσό των ενισχύσεων ήσσονος σημασίας που έχει λάβει η ίδια επιχείρηση ή ίδια δεδομένη επιχείρηση, να μην υπερβαίνει το ποσό των 200.000 ευρώ (ή 100.000 ευρώ για τον τομέα των μεταφορών) σε περίοδο μέσα σε μία τριετία (τρέχον οικονομικό έτος και τα δύο (2) προηγούμενα οικονομικά έτη) πριν από την ημερομηνία ένταξης της πρότασης.
Ποιες δραστηριότητες εντάσσονται

Γενικά στο Πρόγραμμα εντάσσονται όλες οι δραστηριότητες ΕΚΤΟΣ των παρακάτω:

 • Οι μη επιλέξιμοι κλάδοι που ορίζονται στο Παράρτημα Ι του Οδηγού του Προγράμματος (μπορείτε να τον κατεβάσετε στο τέλος του άρθρου) – εδώ εξαιρεί τον πρωτογενή τομέα (γεωργία, κτηνοτροφία)
 • Όσα επαγγέλματα απαιτούν την ύπαρξη κενής θέσης (π.χ. συμβολαιογράφοι, δικαστικοί επιμελητές κλπ.) και συνεπώς η δημιουργία επιχείρησης δεν εξαρτάται από την απόφαση και την πρωτοβουλία του ενδιαφερόμενου, που θα μπορούσε να ενισχυθεί με την παροχή της επιχορήγησης, όσοι υποψήφιοι απασχοληθούν με την εκμετάλλευση επιβατικού δημοσίας χρήσεως (ΤΑΧΙ), λεωφορείου ή φορτηγού δημοσίας χρήσεως, Όσοι υποψήφιοι δημιουργούν επιχειρήσεις αποκλειστικά χωματουργικών εργασιών, φροντιστήρια, εργαστήρια ή κέντρα ελευθέρων σπουδών, καντίνες, περίπτερα, φαρμακεία, επιχειρήσεις που λειτουργούν αποκλειστικά και μόνο τις βραδινές ώρες (10 μ.μ. – 6 π.μ.), καθώς και επιχειρήσεις που παρέχουν ψυχαγωγικές υπηρεσίες μαζικού χαρακτήρα (νυκτερινά κέντρα διασκέδασης, αναψυκτήρια, κ.ά.), τυχερά, ψυχαγωγικά ή ηλεκτρονικά παιχνίδια, πρακτορεία ΠΡΟΠΟ, ΛΟΤΤΟ, λαχείων και συναφή αυτών, Πλανόδιες επιχειρήσεις, Κυλικεία σχολείων, οργανισμών κλπ. που η ανάθεση της λειτουργίας και εκμετάλλευσής τους γίνεται κατόπιν πλειοδοτικού διαγωνισμού, Ανώνυμες Εταιρείες (Α.Ε.), φορείς του δημοσίου και νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α’ και Β’ βαθμού, νομικά πρόσωπα και επιχειρήσεις των ΟΤΑ, συμπεριλαμβανομένων των αναπτυξιακών ανωνύμων εταιρειών του Άρθρου 194 του Ν. 3852/2010,
 • Επιχειρήσεις που αναπτύσσονται ή δραστηριοποιούνται στο πλαίσιο σύμβασης franchising (δικαιόχρησης) και κάθε τύπου πρακτόρευση.

Όσον αφορά την εστίαση, ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ οι παρακάτω δραστηριότητες:

 • Εστιατόρια, ταβέρνες, ψητοπωλεία, Fast food, σουβλατζίδικα, σνακ-μπαρ, μεζεδοπωλεία, ουζερί, τσιπουράδικα, πιτσαρίες, κ.α.

Όσον αφορά τις καφετέριες εντάσσονται ΜΟΝΟ οι παρακάτω δραστηριότητες:

 • 56.30.10.04 – Υπηρεσίες που παρέχονται από καφέ μπαρ
 • 56.30.10.06 – Υπηρεσίες που παρέχονται από καφενείο, χωρίς τεχνικά και μηχανικά παιχνίδια
 • 56.30.10.07 – Υπηρεσίες που παρέχονται από καφετέρια
 • 56.30.10.13 – Υπηρεσίες που παρέχονται από μπαρ ξενοδοχείων
 • 56.30.10.14 – Υπηρεσίες που παρέχονται από παραδοσιακό καφενείο
Επιλέξιμες Δαπάνες

Επιλέξιμες δαπάνες των επιχειρηματικών σχεδίων στο πλαίσιο του προγράμματος είναι οι ακόλουθες:

 • Λειτουργικές δαπάνες επιχείρησης (ενοίκια, λογαριασμοί ΔΕΚΟ, δαπάνες ίδρυσης, δαπάνες παροχής υπηρεσιών νομικής και λογιστικής υποστήριξης, έξοδα προβολής κλπ.).
 • Ασφαλιστικές εισφορές του επιχειρηματία (στον κύριο φορέα υποχρεωτικής ασφάλισης).
 • Δαπάνη παροχής υπηρεσιών συμβούλου για την σύνταξη και παρακολούθηση επιχειρηματικού σχεδίου.
 • Δαπάνες για την παροχή υπηρεσιών mentoring / coaching από συμβούλους με σκοπό την υποστήριξη των ωφελούμενων στην ανάπτυξη της επιχειρηματικής ιδέας και την υλοποίηση του επιχειρησιακού σχεδίου για διάστημα έξι (6) μηνών από την έναρξη της επιχειρηματικής δραστηριότητας.
 • Δαπάνες κατάρτισης του δικαιούχου επιχειρηματία ή / και του νεοπροσλαμβανόμενου (ανέργου / άνεργης ή απειλούμενου / -ης από ανεργία) σε πιστοποιημένο φορέα επαγγελματικής κατάρτισης.
 • Ετήσιο μισθολογικό κόστος (συμπεριλαμβανομένων των ασφαλιστικών εισφορών) που θα προκύψει από τη δημιουργία νέας θέσης εργασίας.
Ποσό Επιχορήγησης – Επιδότηση

Το ποσό της επιχορήγησης κυμαίνεται από 10.000 € έως 20.000 € με 100% επιδότηση ανά πρόταση, για την κάλυψη επιλέξιμων λειτουργικών δαπανών για μέγιστο διάστημα 18 μηνών.

Επιπλέον χορήγηση χρηματικού ποσού (επιχορήγηση) μέχρι 12.000 € του ετήσιου μισθολογικού κόστους από τη δημιουργία νέας/ων θέσης/εων εργασίας (1 ΕΜΕ) με πρόσληψη ανέργου/ων. 

Διάρκεια Υλοποίησης

Η διάρκεια υλοποίησης των επιχειρηματικών σχεδίων δεν μπορεί να ξεπερνά τους δεκαοκτώ (18) μήνες από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης ένταξης.

Ημερομηνίες υποβολής

Η ημερομηνία έναρξης της ηλεκτρονικής υποβολής ορίζεται η 1/3/2013 και η καταληκτική η 5/4/2013. Μετά τη λήξη της ημερομηνίας της ηλεκτρονικής υποβολής των προτάσεων, δεν γίνεται αποδεκτή καμία υποβολή προτάσεων.

Τι πρέπει να γνωρίζετε για την έγκριση σας

Ένα από τα πλεονεκτήματα του Προγράμματος είναι ότι ΔΕΝ χρειάζεται να γίνει έναρξη δραστηριότητας τώρα. Μπορείτε να κάνετε την έναρξη σας αφού εγκριθείτε και μετά.

Επίσης είναι σημαντικό να αναφέρουμε ότι το Πρόγραμμα θα είναι εξαιρετικά “ανταγωνιστικό” (διατίθονται 40 εκ. € δημόσια δαπάνη και για τις 8 Περιφέρειες που εντάσσονται). Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι θα δεν θα εγκριθούν όλες οι αιτήσεις! Το ποιοι θα πάρουν τις θέσεις εξαρτάται από 4 κατηγορίες κριτηρίων και τον βαθμό που θα “σκοράρετε”. Για να έχετε καλύτερη εικόνα και άποψη, τα κριτήρια βαθμολογίας με την “βαρύτητα” του κάθε κριτηρίου, είναι τα εξής:

Α. ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΛΗΡΟΤΗΤΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ (κριτήριο αποκλεισμού)

Β. ΤΗΡΗΣΗ ΕΘΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΚΑΝΟΝΩΝ (κριτήριο αποκλεισμού)

Γ. ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΠΡΑΞΗΣ (Συντελεστής βαρύτητας 20%)

 • Σαφήνεια περιγραφής της πρότασης.
 • Συμβολή της πράξης στην επίτευξη των στόχων

Δ. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ – ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑ (Συντελεστής βαρύτητας 80%)

 • Προσόντα φυσικών προσώπων / εταίρων του υπό σύσταση φορέα (εκπαίδευση – εμπειρία)
 • Βιωσιμότητα σχεδίου
 • Προκύπτοντα οφέλη (ανταγωνιστικότητα επιχείρησης, περιβάλλον, τοπική ανάπτυξη)
 • Αύξηση της Απασχόλησης
 • Κριτήρια ως προς την μοριοδότηση των δικαιούχων (κοινωνικά κριτήρια)

Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι όσο μεγαλύτερη βαθμολογία πετύχετε, τόσο μεγαλύτερη πιθανότητα υπάρχει για να εγκριθείτε. Η ποιότητα του Επιχειρηματικού σας Σχεδίου είναι το κλειδί για την έγκριση ή την απόρριψη της αίτησης σας!

Το ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ μπορεί να αναλάβει πλήρως την σύνταξη και κατάθεση του φακέλου σας σε οποιοδήποτε μέρος της Ελλάδος και εαν είσαστε (οι αιτήσεις γίνονται ηλεκτρονικά και η συνεργασία μας μπορεί να γίνει εύκολα). Η εμπειρία μας είναι πολύ μεγάλη και έχουμε εντάξει δεκάδες επιχειρήσεις σχεδόν σε όλα τα επιδοτούμενα Προγράμματα. Μπορούμε επίσης να αναλάβουμε το Coaching πάνω στο Μάρκετινγκ για την επιχείρηση σας το οποίο επιδοτείτε από το Πρόγραμμα με 100%.  Καλέστε μας στο τηλ. 26650 21428, ή στείλτε μας email στην διεύθυνση: info@epixeirein.gr προκειμένου να έχουμε μια πρώτη επικοινωνία. Βρισκόμαστε Αγ. Αποστόλων 7-9 στην Ηγουμενίτσα. Υπεύθυνος: Βασίλης Παππάς. 

Σχετικά αρχεία:

Επίσημος Οδηγός Προγράμματος (PDF – 1,01 ΜΒ)

Συχνές Ερωτήσεις (FAQ)ΝΕΟ ΑΡΧΕΙΟ (27.3.13)

Απόφαση Παράτασης έως τις 5/4/2013

 

 

 

Συντάκτης

Vasilis Pappas

Business & Marketing Consultant, BA, MBA in Marketing, Epixeirein.gr

Σχετικά Άρθρα

12 Σχόλια

 1. Κορινα

  Καλησπέρα

  Γνωρίζεται αν και ποτε προβλέπεται να βγει το προγραμμα για κεντρική Μακεδονία ; Ευχαριστώ

 2. Κυριακη

  Καλησπέρα, επιδοτουνται εργαστηρια παραδοσιακών γλυκών κουταλιού; θα με ενδιέφερε μια συνεργασία μαζί σας….θα ήθελα να συζητήσουμε τι θα μπορούσα να κάνω.

 3. maria

  eixa parei epidothsh prin peripou 10 xronia gia ena magazh pou eixa anoiksei!twra omws eimai mhtera 3 paidiwn, k eimai anergh! parakolouthisa ta semhnaria gia to programa! auto pou rwtw ? exw dikeoma na ksana parw thn epidothsh????????sas euxarhstw!!!!!!!!!!!!!

 4. DIONISIA

  Σε παρακαλώ μπορείς να πεις αν στη γυναικεία επιχειρηματικότητα σε μορφή ΟΕ με ένα δικαιούχο και ένα μη δικαιούχο πρέπει να επισυνάψουμε και τα δικαιολογητικά που αφορούν τον μη δικαιούχο;;;;;Δε βαθμολογείται έτσι δεν είναι;;;;;

 5. Vasilis Pappas
  epixeirein

  @ΓΕΩΡΓΙΑ
  Το Πρόγραμμα της Γυναικείας Επιχειρηματικότητας ΔΕΝ καλύπτει κτηριακές δαπάνες ή εξοπλισμό. Καλύπτει μόνο λειτουργικά έξοδα, τα οποία αναφέρουμε αναλυτικά στην παραπάνω δημοσίευση.

 6. ΓΕΩΡΓΙΑ

  ΚΑΛΗΜΕΡΑ. ΤΟ ΜΙΝΙ ΜΑΡΚΕΤ ΕΙΝΑΙ ΕΠΙΛΕΞΗΜΟ? ΑΝ ΝΑΙ, ΕΧΩ ΤΟ ΚΤΗΡΙΟ ΔΙΚΟ ΜΟΥ ΜΟΝΟ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΤΕΛΕΙΩΜΕΝΟ (ΘΕΛΕΙ ΑΛΟΥΜΙΝΙΑ,ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟ,ΥΔΡΑΥΛΙΚΟ) ΑΥΤΑ ΕΙΝΑΙ ΜΕΣΑ ΣΤΗΝ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ? ΤΙ ΚΑΛΥΠΤΕΙ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ? ΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ!

 7. ΓΙΩΡΓΟΣ

  EΑΝ ΜΙΑ ΓΥΝΕΚΑ ΕΧΕΙ ΔΥΟ ΠΑΙΔΙΑ ΕΚΤΟΣ ΓΑΜΟΥ
  ΚΑΙ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΚΣΑΝΑ ΔΟΥΛΕΨΕΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΚΑΝΕΙ ΑΙΤΗΣΗ/???
  ΠΩΣ ΕΙΝΑΙ Ι ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΑΤΟΣ???

 8. Vasilis Pappas
  epixeirein

  @Ριτβαν
  Τις επόμενες ημέρες θα ανακοινωθούν οι ΚΑΔ (οι δραστηριότητες) που εντάσσονται στο Πρόγραμμα. Οπότε θα ξέρουμε ακριβώς εαν καφενεία, καφετέριες, κλπ. εντάσσονται.

 9. Ριτβαν

  καλησπέρα, το καφενείο είναι επιλέξιμο στο πρόγραμμα γυναικείας επιχειρηματικότητας 2013

 10. Vasilis Pappas
  epixeirein

  @Στάθης
  Σωστά – γενικά για τον πρωτογενή τομέα δεν έχει τρέξει κάποιο πρόγραμμα (εκτός του Αναπτυξιακού Νόμου με ελάχιστη επένδυση 200 χιλ. ευρώ όπου περιλαμβάνει και την σαλιγκαροτροφεία). Θα πρέπει να περιμένουμε από το Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης την προκύρηξη κάποιου σχετικού προγράμματος. Προς το παρόν δεν γνωρίζουμε κάτι περισσότερο.

 11. Στάθης

  Καλησπέρα, για πρωτογενή τομέα (σαλιγκαροτροφία) αναμένεται κάποιο πρόγραμμα; Από ότι έχω παρακολουθήσει δεν έχω προσέξει κάτι να τρέχει σωστά; Ευχαριστώ

Σχολιάστε

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.

Essential SSL